می دانی که من همه تو را باور دارم؟

و عشق

تنها معجزه ای است

که می تواند

مرا به باور داستان های بی سرانجام برساند.

می دانی که من همه تو را باور دارم؟

حالا برای یکبار

به دروغ هم که شده،

بگو دوستت دارم.

قول می دهم که باور کنم؛

"بانوی صاحبدل"

.

.

مراقب داشته هامون باشیم/ 0 نظر / 30 بازدید