وقتی تو نباشی، هیچ کس زنده نیست، همه مرده ن

هر چند تو عشق ضعیف و قوی و برنده و بازنده نداریم یا حداقل نباید داشته باشیم، 

اما انگار هر کی عاشق تره، بیشتر همراهی می کنه و برای خاطر ذات عشق و ارزشی که معشوق ورای جنسیتش داره، بیشتر از وجودش مایه می زاره

و حیف که هر کی عاشق تره رو بیشتر تو محدودیت ها غرقش می کنن 

و دیگری اجازه هر کاری رو به خودش می ده به بهانه آزادی

آزاد بودن خیلی خوبه، اما اینکه با دروغ های نفرت انگیز و خوشگل و از اون بدتر، قیافه حق به جانب، احمق فرض بشی، اونم صرفا چون دوسش داری و نمی خوای به روش بیاری که کاراش چقدر کثیفه؛

اینجور وقتاس که آزادی هم حال به هم زن می شه

در مقابل،

یادمه خیلی سال پیش که دانشجو بودم، بعضی از اساتید عادت به حضور غیاب داشتن

تعدادی هم برای محکم کاری، دو بار این کار رو انجام می‌دادن

هم اول و هم آخر کلاس

 که مجبور باشی تمام ساعت رو سر کلاس بنشینی 

یه هم کلاسی داشتم که شیفته ی یکی از دختران هم دوره‌ بود

هر وقت این خانم سرِ کلاس حاضر بود، حتی اگه نصف کلاس غایب بودن، جناب مجنون می‌گفت: استاد همه حاضرن

و اگه تنها غایب کلاس این خانم بود و بس، می‌گفت: استاد امروز همه غایبن

هیچ کس نیومده

در اواخر دوران تحصیل با هم ازدواج کردن و دورادور می‌شنیدم که بسیار خوب و خوش هستن

امروز خبر دار شدم که آگهی ترحیم بانو رو با این مضمون چاپ کرده:

هیچ کس زنده نیست، همه مرده ن

شاید عشق، همین باشه

نه تظاهرهای حال به هم زن و زرنگی های "تو"

 

 

مراقب داشته هامون باشیم

 

/ 0 نظر / 43 بازدید