"خوب" را که همه دوست دارند؛ "بانوی صاحبدل"

 

کاشکی یک روز 

بی هوا می آمدی 

با یک بغل سوغات 

از جنس محبتِ نطلبیده 

که خودِ مراد است

"تو"یی که خوب می دانی 

من بی بهانه ترین اتفاق های زمین را هم دوست می دارم.

کاشکی یک روز 

بی هوا

می آمدی 

و مرا همین گونه که هستم، دوست می داشتی. 

"خوب" را که همه دوست دارند؛ "بانوی صاحبدل"

 

 

مراقب داشته هامون باشیم


/ 0 نظر / 66 بازدید